Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die de online survey via een platform ‘youropinion.pizzahut.be’ van Pizza Belgium hebben ingevuld. Pizza Belgium is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten en hecht hier veel belang aan. De persoonsgegevens worden verwerkt zodat klanten optimaal gebruik kunnen maken van onze diensten. De volgende gegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden:

  • Klantentevredenheidsonderzoeken: Om te zorgen voor een correcte opvolging van jouw beoordeling kunnen de door jouw verstrekte gegevens worden gebruikt. Het gaat om de volgende gegevens: e-mailadres en naam
  • Cookies: Er worden ook gegevens van je verwerkt die indirect aan ons verstrekt zijn. Er wordt gebruik gemaakt van cookies voor functionele en analytische doeleinden. Functionele cookies zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Deze onthouden cookiepolicy voorkeuren en taalvoorkeuren. Analytische cookies zoals Google Analytics helpen om ons te achterhalen hoe klanten op onze website aankomen en onze website gebruiken.

Klanten hebben het recht om persoonsgegevens die Pizza Belgium over hun heeft verzamelt in te kijken, te laten verwijderen of indien nodig te corrigeren.

De persoonsgegevens van onze klanten worden niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld.

Pizza Belgium neemt de beveiliging van de persoonsgegevens van haar klanten serieus. Er worden geschikte maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Pizza Belgium verkoopt de persoonsgegevens van haar klanten niet aan derden. De persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden daar het nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten met jou en analysedoeleinden. De persoonsgegevens van onze klanten worden gedeeld met een software provider waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten om hier vertrouwelijk en op een eenzelfde manier als Pizza Belgium de gegevens te beveiligen.